Dịch vụ thành lập doanh nghiệp - Công ty TNHH tư vấn Blue

Đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể. Đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý là việc mà các doanh nghiệp phải thực hiện để được pháp luật bảo vệ nguồn gốc xuất xứ của các sản phẩm địa phương. Trong bài viết này luật Blue xin tư vấn thủ tục đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý như sau:

Điều kiện chung đối với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ

Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:
- Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc địa lý từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý.
- Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó quyết định.
Hình minh họa
 
Hồ sơ đăng ký bao gồm

Đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý
- Tên gọi, dấu hiệu là chỉ dẫn địa lý;
- Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý;
- Bản mô tả tính chất, chất lượng đặc thù, danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý và các yếu tố đặc trưng của điều kiện tự nhiên tạo nên tính chất, chất lượng đặc thù, danh tiếng của sản phẩm đó (sau đây gọi là bản mô tả tính chất đặc thù);
- Bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý;
- Tài liệu chứng minh chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại nước có chỉ dẫn địa lý đó, nếu là chỉ dẫn địa lý của nước ngoài.
 
Bản mô ta tính chất đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý và bản đồ khu vực tương ứng với chỉ dẫn đó
- Mô tả loại sản phẩm tương ứng, bao gồm cả nguyên liệu thô và các đặc tính lý học, hóa học, vi sinh và cảm quan của sản phẩm;
- Cách xác định khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý;
- Chứng cứ về loại sản phẩm có xuất xứ từ khu vực địa lý theo nghĩa tương ứng;
- Mô tả phương pháp sản xuất, chế biến mang tính địa phương và có tính ổn định;
- Thông tin về mối quan hệ giữa tính chất, chất lượng đặc thù hoặc danh tiếng của sản phẩm với điều kiện địa lý
- Thông tin về cơ chế tự kiểm tra các tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm.

Chứng từ nộp phí và lệ phí theo quy định.

Quy trình đăng ký chỉ dẫn địa lý
 
Sau khi chuẩn bị hồ sơ và nộp lên Cục Sở hữu trí tuệ, Cục sẽ tiến hành xử lý đơn theo trình tự sau:
- Thẩm định hình thức
Đánh giá xem đơn có đáp ứng các yêu cầu về hình thức không để đưa ra kết luận hợp lệ hay không hợp lệ. Thời gian thực hiện thẩm định là 1 tháng tính từ ngày nộp đơn.
Công bố đơn hợp lệ:
Khi đơn được chấp nhận hợp lệ, Cục sẽ công bố đơn trên công báo SHCN trong vòng 02 tháng tính từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ.
- Thẩm định nội dung:
Đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý sẽ được chuyển tiếp đến giai đoạn thẩm định nội dung để đánh giá khả năng cấp văn bằng bảo hộ cho đối tượng trong đơn theo các điều kiện quy định. Thời hạn thẩm định là 6 tháng tính từ ngày đơn được công bố và nếu đơn đáp ứng các điều kiện, Cục sẽ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ.
- Cấp văn bằng bảo hộ
 
Dịch vụ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý của luật Blue 
- Đánh giá khả năng bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý;
- Tư vấn hồ sơ tài liệu chuẩn bị đăng ký chỉ dẫn địa lý;
- Tư vấn về phạm vi bảo hộ của chỉ dẫn địa lý;
- Tra cứu và cung cấp thông tin về việc đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý;
- Tư vấn và đại diện khách hàng tiến hành đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý;
- Tư vấn về việc sử dụng Chỉ dẫn địa lý đã đăng ký.
- Tư vấn và tiến hành giải quyết xử lý các hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với Chỉ dẫn địa lý.
- Tư vấn và đại diện khách hàng tiến hành đăng ký Chỉ dẫn địa lý ra các nước trên thế giới.
- Tư vấn giải quyết khiếu nại, tranh tụng liên quan đến Chỉ dẫn địa lý
- Nhận ủy quyền của khách hàng hoàn thiện giấy tờ bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho khách hàng;
- Tiến hành nộp, theo dõi xử lý đơn đăng ký bảo hộ..

Mọi vấn đề vướng mắc liên quan đến đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý, quý vị hãy liên hệ luật Blue để được chuyên gia tư vấn miễn phí
 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN