Dịch vụ thành lập doanh nghiệp - Công ty TNHH tư vấn Blue

Giấy phép kinh doanh là gi?

- Giấy phép kinh doanh là gì?
Nhằm quản lý các công việc kinh doanh của doanh nghiệp và thương nhân, Nhà nước bắt buộc phải hoàn thành một trong những thủ tục hành chính đó là đăng ký giấy phép kinh doanh, khi đó bất cứ hình thức kinh doanh nào mới được xem là hợp pháp
- Giấy phép kinh doanh là gì?
Là giấy cho phép các cá nhân, các tổ chức hoạt động kinh doanh, khi đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành. Về mặt pháp lý, các đối tượng được Sở Kế hoạch và đầu tư cấp giấy phép kinh doanh có đủ điều kiện để hoạt động kinh doanh. Theo Luật doanh nghiệp, đối với các doanh nghiệp trong nước thì ngành nghề đăng ký sẽ không hạn chế ngoại trừ kinh doanh ngành nghề có điều kiện.
Giấy phép kinh doanh là gi?
Giấy phép kinh doanh là gì?
Ý nghĩa về pháp  lý :
- Là sự cho phép hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước.
- Là quyền kinh doanh của công dân, còn gọi là cơ chế đề nghị - cấp
Bản chất của giấy phép kinh doanh:
4 bản chất sau của giấy phép kinh doanh sẽ giúp bạn giải đáp kỹ hơn thắc mắc “Giấy phép kinh doanh là gì”
Thủ tục, hồ sơ:
- Thủ tục đăng ký kinh doanh theo mẫu của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Hồ sơ đầy đủ  và hợp lệ.
- Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành thẩm định, kiểm tra các điều kiện.
Thời hạn tồn tại của giấy phép:
- Do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép ghi vào giấy phép. Đối với doanh nghiệp trong nước thì giấy phép kinh doanh không có thời hạn.
Quyền hạn của Nhà nước:
- Cho dù đối tượng đăng ký kinh doanh có đầy đủ hồ sơ, nhưng cơ quan Nhà nước có thẩm quyền vẫn có thể từ chối không cấp giấy phép kinh doanh nếu ngành nghề đăng ký ảnh hưởng đến lợi ích cộng đồng hay có thể hạn chế số lượng ngành nghề kinh doanh.
Kết luận: Giấy phép kinh doanh là gì? Ta có thể hiểu rằng giấy phép kinh doanh là loại giấy tờ có tính chất thông hành mà có nó thì các cá nhân, các tổ chức kinh doanh được hoạt động một cách hợp pháp. Đăng ký giấy phép kinh doanh là bước đầu tiên phải thực hiện để một doanh nghiệp hoạt động hợp pháp.
 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN