Dịch vụ thành lập doanh nghiệp - Công ty TNHH tư vấn Blue

Quy định về việc xử phạt khi làm giả con dấu

    Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức là hành vi làm giả con dấu, tài liệu hoặc bất kỳ giấy tờ nào khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ đó nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân. Sau đây, Công ty tư vấn Luật Blue sẽ ....Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức được quy định, cụ thể như sau:I. Các trường hợp được xem là làm giả con dấu
1. Chủ thể: bất kỳ ai có năng lực trách nhiệm hình sự theo luật định
2. Chủ quan: là lỗi cố ý trực tiếp. Đối với hành vi làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức thì không cần mục đích nhưng hành vi sử dụng chúng thì cần mục đích là để lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân.
3. Khách thể: tội phạm này xâm phạm trật tự quản lý hành chính Nhà nước, tổ chức và xâm phạm sự hoạt động bình thường, uy tín của cơ quan Nhà nước, tổ chức trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước về con dấu, tài liêu hoặc giấy tờ khác
4. Khách quan:
   - Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả khác của cơ quan Nhà nước, tổ chức để lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân.
   - Làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan Nhà nước, tổ chức: là hành vi của người không có thẩm quyền cấp các giấy tờ đó nhưng đã tạo ra các giấy tờ đó bằng những phương pháp nhất định để coi nó như thật. Việc làm giả này có thể là giả toàn bộ hoặc chỉ từng phần.II. Quy định về việc xử phạt khi làm giả con dấu
Theo điều 267. Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức
1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến năm năm:
   - Có tổ chức
   - Phạm tội nhiều lần
   - Gây hậu quả nghiêm trọng
   - Tái phạm nguy hiểm
3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bốn năm đến bảy năm.
4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi  triệu đồng.    Nếu quý khách hàng có nhu cầu khắc dấu tròn, dấu vuông, khắc con dấu công ty, khắc dấu chữ ký... hãy gọi cho Công ty tư vấn Luật Blue qua Hotline: 0947.502.208 để được cung cấp dịch vụ khắc dấu giá rẻ uy tín.


ĐĂNG KÝ TƯ VẤN