Dịch vụ thành lập doanh nghiệp - Công ty TNHH tư vấn Blue

Thủ tục khắc dấu công ty theo Luật doanh nghiệp 2014?

- Như trước đây quy định của Luật doanh nghiệp 2005 về việc khắc dấu công ty: Thì công ty phải khắc theo mẫu và nội dung nhất định theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp không được thêm bớt về hình thức nội dung của con dấu và con dấu phải được công an cấp giấy chứng nhận mẫu dấu, số lượng con dấu chỉ duy nhất 01 con dấu.

Tham khảo == > Thành lập công ty tại Nghệ An
 
Thủ tục khắc dấu công ty
- Hiện tại về thủ tục khắc dấu công ty theo luật doanh nghiệp 2014(Điều 44 con dấu doanh nghiệp): Thì doanh nghiệp được tự chủ về con dấu có nghĩa doanh nghiệp có thể tự thiết kế về hình thức con dấu và nội dung của con dấu.
 
- Hình thức con dấu:Có thể hình tròn, hình vuông, hình ô van, hình tam giác......màu con dấu có thể màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu tím.....
 
- Nội dung con dấu: Doanh nghiệp có thể tự chủ về nội dung, nhưng bắt buộc phải có những nội dung sau: Tên công ty; MSDN; trụ sở chính;
 
- Số lượng con dấu: Doanh nghiệp có thể tự quyết định về số lượng con dấu;
 
- Thủ tục khắc dấu công ty theo luật doanh nghiệp 2014 gồm:
 
Sau khi xin được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 
Nếu doanh nghiệp khéo tay có thể tự khắc dấu cho công ty hoặc thuê đơn vị khắc dấu công ty
 
Sau khi khắc dấu công ty xong, doanh nghiệp làm thông báo mẫu dấu, gửi lên phòng ĐKKD để đăng công bố mẫu con dấu trên công thông tin điện tử quốc gia
 
Sau 03 ngày làm việc phòng ĐKKD sẽ trả thông báo sử dụng con dấu cho công ty
 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN