Dịch vụ thành lập doanh nghiệp - Công ty TNHH tư vấn Blue

Đặc điểm nổi bật của Công ty Cổ phần

Mỗi loại hình doanh nghiệp, công ty đều có đặc điểm riêng biệt của mình. Sau đây, Công ty Luật Blue sẽ giới thiệu cho bạn đọc về những đặc điểm nổi bật của Công ty Cổ phần:Khái niệm công ty cổ phần

Theo quy định tại Điều 110 Luật doanh nghiệp 2014 về công ty cổ phần:

“1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.

2. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn”.Đặc điểm công ty Cổ phần:

Đặc điểm về phát hành chứng khoán

    Trong quá trình hoạt động CTCP có quyền phát hành chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu để huy động vốn. Chính vì thế CTCP là loại hình công ty có khả năng huy động vốn rất lớn. Chính cơ chế huy động linh hoạt này đã tạo điều kiện ch những cá nhân với số tiền nhỏ cũng có cơ hội đầu tư và hưởng lợi. Cơ chế huy động vốn này còn giúp cho CTCP có khả năng củ động được về nguồn huy động vốn mỗi khi cần nguồn vốn lớn tham gia các hoạt động đầu tư của công ty, sự chủ động này góp phần quan trọng trong sự thành công của loại hình doanh nghiệp

Đặc điểm về thành viên công ty cổ phần:

+ Chủ thể sở hữu ít nhất 1 cổ phần của cong ty cổ phần sẽ trở thành cổ đông của công ty cổ phần đó.

+ Số lượng: Công ty cổ phần phải có ít nhất 3 cổ đông và ko hạn chế số lượng tối đa.
+ Cổ đông của công ty cổ phần có thể là cá nhân và cũng có thể là tổ chức, chỉ cần không thuộc vào các đối tượng không được thành lạp và góp vốn theo quy định pháp luật.

Đặc điểm về chế độ chịu trách nhiệm:

    Khác với chế độ chịu trách nhiệm vô hạn trong CTCP và doanh nghiệp tư nhân, chế độ chịu trách nhiệm của CTCP là trách nhiệm hữu hạn. CTCP phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty bằng tài sản của công ty. Các cổ đông chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Đặc điểm về tư cách pháp nhân:

     Theo Điều 84 BLDS năm 2005 thì một tổ chức được công nhận là pháp nhân ki đáp ứng đủ các điều kiện sau: “Được thành lập hợp pháp; có cơ cấu tổ chức chặt chẽ; có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó; nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập”. Đối với công ty cổ phần, đã thỏa mãn các điều kiện nêu trên, như vậy CTCP là một công ty có tư cách pháp nhân. Trong qua trình hoạt động của mình, công ty chịu trách nhiệm về các  khoản nợ của công ty; với tư cách là một pháp nhân, thông quan đại diện của mình, công ty có thể trở thành nguyên đơn hoặc bị đơn dân sự trong các quan hệ của mình, và vơi tư cách là một pháp nhân, công ty có quyền sở hữu tài sản riêng còn các cổ đông chỉ được sở hữu cổ phần công ty mà không có bất cứ quyền sở hữu nào đối với tài sản của công ty.

Đặc điểm về các hình thức huy động vốn:

+ Công ty cổ phần có nhiều hình thức huy động vốn như

- Chào bán cổ phần riêng lẻ;
- Bán cổ phần cho cổ đông trong công ty;
- Phát hành chứng khoán;
- Phát hành trái phiếu.

+ Tính tự do chuyển nhượng phần vốn góp của công ty cổ phần: Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác trừ trường hợp:

- Trường hợp 1: Khoản 3 Điều 119 Luật doanh nghiệp 2014 => Trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông;

- Trường hợp 2: Khoản 1 Điều 126 Luật doanh nghiệp 2014  => Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần.Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Công ty Luật Blue qua hotline: 0947 502 028 để được tư vấn chi tiết hơn!

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN