Dịch vụ thành lập doanh nghiệp - Công ty TNHH tư vấn Blue

Khái niệm, đặc điểm cùng những ưu nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân

Khái niệm về doanh nghiệp tư nhân:
 
    Doanh nghiệp tư nhân là đơn vị kinh doanh có mức vốn không thấp hơn vốn đăng ký, do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. 

Tham khảo ==> Thành lập doanh nghiệp tại Nghệ An 
Đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân:

    - Linh hoạt quyền sở hữu vốn
 
    - Chủ doanh nghiệp tư nhân không chịu thuế thu nhập cá nhân
 
    - Không có tài sản riêng khi đã đứng ra thành lập công ty là đã mặc định tài sản 
 
    - Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu mọi trách nhiệm về hoạt động của doanh nghiệp
 
    - Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn trước pháp luật khi phá sản
 
    - Không được phát hành chứng khoán, không tham gia thị trường chứng khoán
 
công ty và tài sản cá nhân là 1 bởi trách nhiệm pháp lý gán cùng với tài sản cá nhân
 
    - Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyết quyết định tài sản trong doanh nghiệp.
 
    - Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do 1 cá nhân làm chủ, không có tư cách pháp nhân do tài sản của công ty và chủ doanh nghiệp hoàn toàn tách biệt
 
     - Chủ doanh nghiệp có quyền cho thuê trong thời gian cho phép nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm về hoạt động của doanh nghiệp. Ngoài ra còn có quyền bán, nhượng lại và chủ doanh nghiệp vẫn phải chịu các nghĩa vụ về doanh nghiệp phát sinh trước khi bán mà chưa thực hiện
 
    - Nguồn vốn ban đầu của doanh nghiệp tư nhân xuất phát chủ yếu từ tài sản của chủ Doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động, chủ Doanh nghiệp có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư, chỉ phải khai báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong trường hợp giảm vốn xuống dưới mức đã đăng kí. Vì vậy, không có giới hạn nào giữa phần vốn và tài sản đưa vào kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân và phần còn lại thuộc sở hữu của chủ Doanh nghiệp. Điều đó có nghĩa là không thể tách bạch tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân và tài sản của chính doanh nghiệp tư nhân đó


Thuận lợi và khó khăn của Doanh nghiệp tư nhân
 
-  Thuận lợi:
 
    + Thủ tục thành lập Doanh nghiệp tư nhân đơn giản, dễ dàng
 
    + Người chủ sở hữu toàn quyền quyết định kiểm soát toàn bộ hoạt động kinh doanh, do vậy dễ kiểm soát các hoạt động
 
    + Tính linh hoạt do người chủ có thể thay đổi ngành hàng kinh doanh của mình theo ý muốn
 
    + Tính bí mật, mọi khoản lợi nhuận do doanh nghiệp đem lại đều thuộc về họ, họ không phải chia xẻ bí quyết nghề nghiệp hay kinh doanh với người khác, trừ khi họ muốn làm như vậy.
 
    + Giải thể dễ dàng, Doanh nghiệp tư nhân có thể bán cơ sở kinh doanh của mình cho bất kỳ người nào họ muốn với bất cứ lúc nào theo giá họ chấp nhận
 
 – Khó khăn:
 
    + Khó khăn của Doanh nghiệp tư nhân liên quan đến số lượng tài sản, vốn có giới hạn mà một người có thể có, thường họ bị thiếu vốn và bất lợi này có thể gây cản trở cho sự phát triển
 
    + Trách nhiệm pháp lý vô hạn, như đã nêu ở trên chủ sở hữu được hưởng toàn bộ lợi nhuận của doanh nghiệp, nhưng nếu thua lỗ thì họ cũng gánh chịu một mình
 
    + Yếu kém năng lực quản lý toàn diện, không phải người chủ doanh nghiệp nào cũng đủ trình độ để xử lý tất cả những vấn đề về tài chính, sản xuất, tiêu thụ
 
    + Giới hạn về sự sinh tồn của doanh nghiệp, nguyên do là tính chất không bền vững của hình thức sở hữu này, mọi sự cố xảy ra đối với chủ doanh nghiệp có thể làm cho doanh nghiệp không tồn tại được nữa


 
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Công ty Luật Blue qua hotline: 0947 502 028 để được tư vấn chi tiết hơn!
 
 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN