Dịch vụ thành lập doanh nghiệp - Công ty TNHH tư vấn Blue

Quyền và nghĩa vụ của Chi nhánh công ty

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp và có nhiệm vụ thực hiện một phần hoặc toàn bộ  chức năng của doanh nghiệp kể cả chức

năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Sau đây,

Công ty Luật Blue sẽ hướng dẫn cho các bạn quyền và nghĩa vụ của Chi nhánh công ty

Tham khảo thủ tục ==> Thành lập công ty tại Nghệ An
Quyền và nghĩa vụ của Chi nhánh công ty

Quyền của chi nhánh công ty

- Chi nhánh không được thực hiện chức năng đại diện cho thương nhân khác, không được cho thuê lại trụ sở Chi nhánh.

- Thuê trụ sở, thuê, mua các phương tiện, vật dụng cần thiết cho hoạt động của Chi nhánh.

- Tuyển dụng lao động là người Việt Nam, người nước ngoài để làm việc tại Chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Giao kết hợp đồng tại Việt Nam phù hợp với nội dung hoạt động được quy định trong giấy phép thành lập Chi nhánh và theo quy định của Luật này.

- Mở tài khoản bằng đồng Việt Nam, bằng ngoại tệ tại ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam.

- Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Có con dấu mang tên Chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Thực hiện các hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động thương mại khác phù hợp với giấy phép thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

- Người đứng đầu Chi nhánh của thương nhân nước ngoài không được kiêm nhiệm các chức vụ sau:

+ Người đứng đầu Văn phòng đại diện của cùng thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

+ Người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh của một thương nhân nước ngoài khác tại Việt Nam.

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.Nghĩa vụ của Chi nhánh công ty

- Thực hiện chế độ kế toán theo quy định của pháp luật Việt Nam; trường hợp cần áp dụng chế độ kế toán thông dụng khác thì phải được Bộ Tài chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chấp thuận.

- Báo cáo hoạt động của Chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.Khi quý khách có nhu cầu thành lập chi nhánh công ty nói riêng hay thành lập công ty nói chung. Hãy gọi cho Công ty Luật Blue chúng tôi theo hotline: 0947 502 028 để được tư vấn và hỗ trợ về mặt pháp lý.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN