Dịch vụ thành lập doanh nghiệp - Công ty TNHH tư vấn Blue

Thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ một thành viên cho đến tối đa không vượt quá năm mươi thành viên. Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. 

Thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn

Tham khảo == > Thành lập công ty tại Vinh

Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

 
– Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp;
– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
– Bản sao công chứng giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu;
– Chứng chỉ hành nghề gốc nếu ngành nghề có yêu cầu chứng chỉ hành nghề;
– Giấy chứng nhận ký quỹ đối với các ngành nghề yêu cầu vốn pháp định;
– Danh sách thành viên công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
– Văn bản chứng minh trụ sở nếu công ty có ghi trụ sở của công ty theo số tầng của tòa nhà;
– Trường hợp thành viên là tổ chức có thêm văn bản ủy quyền đại diện quản lý phần vốn góp;
– Văn bản ủy quyền cho Luật sư Thành phố HCM.
 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN