Dịch vụ thành lập doanh nghiệp - Công ty TNHH tư vấn Blue

Thủ tục mua hóa đơn tại cơ quan thuế theo quy định hiện hành

     Doanh nghiệp sau khi thành lập được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký thuế thì sẽ phải tiến hành thủ tục đăng ký in hóa đơn hoặc mua hóa đơn. Thủ tục đăng ký in hóa đơn chỉ áp dụng đối với những tổng công ty, tập đoàn có nhiều công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện. Còn các loại hình doanh nghiệp khác tiến hành thủ tục mua hóa đơn tại cơ quan thuế. Sau đây, Công ty tư vấn Luật Blue xin hướng dẫn bạn đọc thủ tục mua hóa đơn tại cơ quan thuế như sau:

Tham khảo ==> Thành lập công ty tại Nghệ An


Doanh nghiệp thông báo phương pháp tính thuế lên cơ quan thuế:
Ngay sau khi thành lập doanh nghiệp, Doanh nghiệp nộp công văn:  Thông báo doanh nghiệp mình áp dụng tính thuế GTGT đến cơ quan thuế:
   - Theo phương pháp khấu trừ bởi đáp ứng các điều kiện theo nội dung thông tư 219/2013/TT-BTC và thông tư 119/2014/TT-BTC
   - Theo phương pháp trực tiếp
Trong vòng 5 ngày, cơ quan thuế sẽ trả lời bằng văn bản về việc chấp thuận “doanh nghiệp được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế hay phương pháp tính thuế trực tiếp” gửi đến trụ sở doanh nghiệp mình.Hồ sơ mua hóa đơn tại cơ quan thuế
   - Đơn xin mua hóa đơn (có mẫu kèm theo)
   - Giấy giới thiệu của doanh nghiệp đối với người đi mua hóa đơn
   - Chứng minh thư nhân dân của người đi mua hóa đơn
   - Biên bản xác nhận địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp
   - Số lượng hồ sơ 01 bản....Các bước thực hiện mua hóa đơn tại cơ quan thuế
   - Doanh nghiệp giới thiệu người đến nộp hồ sơ tại chi cục thuế tỉnh thành phố thuộc trung ương, cán bộ tiếp nhận và gửi lại giấy xác nhận nộp hồ sơ
   - Cơ quan thuế cử cán bộ đến trụ sở doanh nghiệp kiểm tra thực tế
   - Đại diện doanh nghiệp đến chi cục thuế để nhận sổ mua hóa đơn và hóa đơn mua lần đầu   Nếu quý khách hàng còn có vướng mắc nào về thủ tục mua hóa đơn tại cơ quan thuế hay thành lập công ty hãy gọi cho Công ty Luật Blue qua Hotline: 0947.502.208 để gặp luật sư tư vấn rõ hơn.


ĐĂNG KÝ TƯ VẤN