Dịch vụ thành lập doanh nghiệp - Công ty TNHH tư vấn Blue

Đăng ký kinh doanh

Đăng ký kinh doanh

Giấy phép kinh doanh là gi?

Giấy phép kinh doanh là gì? Bản chất của giấy phép kinh doanh và những điểm cần lưu ý khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Định nghĩa về giấy phép kinh doanh. Xem thêm

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

Việc thay đổi đăng ký kinh doanh bao gồm: Thay đổi tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, cổ đông sáng lập, vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp/tỷ lệ vốn đại diện. Khi một công ty cổ phần có những sự thay đổi về một trong các vấn đề trên thì cần làm thủ... Xem thêm

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh công ty TNHH

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh công ty TNHH bao gồm việc thay đổi/điều chỉnh các thông tin sau: Thay đổi tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, thành viên góp vốn, vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp/tỷ lệ vốn đại diện … Xem thêm

Thay đổi đăng ký kinh doanh công ty

Công ty, Doanh nghiệp sau khi được thành lập và đi vào hoạt động, vì các lý do khác nhau nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh, phù hợp với thị trường, với nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp cần tiến hành việc thay đổi đăng ký kinh doanh công ty như: Thay đổi tên Công ty, địa chỉ,... Xem thêm

Trang «123