Dịch vụ thành lập doanh nghiệp - Công ty TNHH tư vấn Blue

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Tư vấn thủ tục thay đổi loại hình doanh nghiệp

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp sao cho phù hợp với quy mô và định hướng phát triển của doanh nghiệp đó. Trong trường hợp doanh nghiệp không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật thì buộc họ phải tiến hành chuyển... Xem thêm

Thủ tục thay đổi thành viên góp vốn

Khi các công ty, doanh nghiệp đã hoạt động được một thời gian có thể các thành viên muốn rút vốn hay một số cá nhân, tổ chức bên ngoài muốn góp vốn vào...thì công ty, doanh nghiệp phải lam thủ tục thay đổi thành viên góp vốn Xem thêm

Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh

Khi các doanh nghiệp hoạt động được một thời gian có thể có một số ngành nghề tr ên giấy phép kinh doanh không còn phù hợp hoặc đơn giản là không mang lại hiệu quả kinh doanh... Và bạn muốn thay đổi ngành nghề kinh doanh của mình để phù hợp hơn với tình hình doanh nghiệp.Nhưng bạn đang... Xem thêm

Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Vốn điều lệ là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần. Mức vốn điều lệ có thể thay đổi trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, phụ thuộc vào tình hình kinh doanh và quyết định của các nhà đầu... Xem thêm

Thủ tục thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Trong quá trình hoạt động có nhiều nguyên nhân dẫn đến thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên, trường hợp này công ty cần tiến hành thủ tục thay đổi thành viên với cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền. Luật Blue xin chia sẻ một số thông tin liên quan đến thủ... Xem thêm

Thay đổi trụ sở chính công ty

Nhằm giúp đỡ doanh nghiệp trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến thay đổi đăng ký kinh doanh nói chung và việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty nói riêng, luật Blue xin chia sẻ thông tin liên quan thủ tục thay đổi trụ sở chính công ty như sau Xem thêm

Thủ tục thay đổi tên công ty

Tên doanh nghiệp là căn cứ để xác định một doanh nghiệp cụ thể với doanh nghiệp khác, là cơ sở để tạo nên thương hiệu trên thị trường. Vì vậy tên doanh nghiệp không nên đặt tương tự hoặc dễ gây nhầm lẫn với doanh nghiệp khác. Xem thêm

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

Việc thay đổi đăng ký kinh doanh bao gồm: Thay đổi tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, cổ đông sáng lập, vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp/tỷ lệ vốn đại diện. Khi một công ty cổ phần có những sự thay đổi về một trong các vấn đề trên thì cần làm thủ... Xem thêm

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh công ty TNHH

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh công ty TNHH bao gồm việc thay đổi/điều chỉnh các thông tin sau: Thay đổi tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, thành viên góp vốn, vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp/tỷ lệ vốn đại diện … Xem thêm

Thay đổi đăng ký kinh doanh công ty

Công ty, Doanh nghiệp sau khi được thành lập và đi vào hoạt động, vì các lý do khác nhau nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh, phù hợp với thị trường, với nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp cần tiến hành việc thay đổi đăng ký kinh doanh công ty như: Thay đổi tên Công ty, địa chỉ,... Xem thêm