Dịch vụ thành lập doanh nghiệp - Công ty TNHH tư vấn Blue

Thành lập công ty TNHH

Thành lập công ty TNHH

Tư vấn thủ tục thành lập công ty TNHH tại Nghệ An

Tư vấn thủ tục thành lập công ty TNHH muốn được nhanh chóng và theo đúng trình tự pháp luật là không khó, nhưng việc thành lập sẽ gặp một số rắc rối nếu bạn không nắm được các điều kiện thành lập công ty TNHH cũng như khâu chuẩn bị hồ sơ và các thủ tục cần làm. Sau... Xem thêm

Thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Công ty luật Blue xin tư vấn thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên như sau: Điều 47 luật doanh nghiệp 2014 nêu rõ công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là: 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó: a) Thành... Xem thêm

Thành lập công ty TNHH 1TV

Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (TNHH 1TV) là một trong những loại hình doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 chỉ có một cá nhân bỏ vốn đầu tư thành lập. So với doanh nghiệp tư nhân thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sẽ có tư... Xem thêm

Thành lập công ty Trách nhiệm hữu hạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn được chia thành hai loại hình nhỏ hơn là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Xem thêm